Jest absolwentką Policealnego Studium Medycznego na kierunku asystentka stomatologiczna. W zawodzie asystentki posiada kilkuletnie doświadczenie. Pani Sylwia to osoba z ogromnym poczuciem humoru. Pacjenci twierdzą, że zawsze potrafi ich odstresować. Jej optymizm zaraża wszystkich dookoła. W pracy z pacjentem niezbędna staje się jej wrażliwość i uczynność. Swoje obowiązki wykonuje sumiennie i z największą dokładnością.